Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een laag inkomen en kinderen die naar de kinderopvang gaan? Mogelijk krijgt u een aanvullende bijdrage voor kinderopvang van de gemeente. Vraag de extra bijdrage aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als uw kind naar de kinderopvang gaat, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dat regelt u via de Belastingdienst. Daarnaast kunt u van de gemeente een aanvullende bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld omdat u een re-integratietraject of een opleiding volgt.

  Volgt u geen re-integratietraject of opleiding? Dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Soms is het wel nodig dat uw kind naar de kinderopvang gaat. Bijvoorbeeld omdat u of uw partner lichamelijke, geestelijke of sociale problemen heeft. U kunt de gemeente vragen om een vergoeding voor de kinderopvangkosten. U heeft hiervoor een sociaal-medische indicatie (smi) nodig.

  Bent u een EU-burger en woont u met het hele gezin in Nederland, dan heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag. Maar bent u voor een korte periode (minder dan 2 jaar) in Nederland gedetacheerd en blijft u in eigen land verzekerd, dan behoudt u de gezinstoelagen van uw eigen land.

  Volgt u een inburgeringscursus of bent u tienermoeder? Misschien komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de eigen bijdrage.

  Heeft uw kind om sociale en/of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig (SMI-kinderopvang)? Ook dan kunt u mogelijk een tegemoetkoming in de kosten van de gemeente krijgen.

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, loket Kinderopvang, voert deze regelingen uit voor gemeente Meerssen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van een aanvullende bijdrage voor kinderopvang zijn:

  Aanpak

  U vraagt de aanvullende bijdrage voor kinderopvang aan bij de gemeente.

  Contact

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.