Afvalstoffenheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

  Omschrijving

  De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U betaalt de afvalstoffenheffing ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

  Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

  Maakt u met een pasje gebruik van een ondergrondse afvalcontainer? Dan betaalt u een vast bedrag per jaar.

  Andere huishoudens betalen een bedrag dat bestaat uit een vast deel en een variabel deel. U krijgt 1 keer per jaar de rekening voor het vaste bedrag. De hoogte van het variabele deel hangt af van het aantal speciale bordeauxrode restafvalzakken dat u nodig heeft. Heeft u meer restafval? Dan moet u meer van deze zakken kopen. Zo heeft u de hoogte van uw afvalstoffenheffing zelf in de hand. Want hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u hoeft te laten ophalen.

  U koopt de speciale bordeauxrode zakken voor restafval bij uw plaatselijke supermarkt. Als de gemeente langskomt voor uw restafval, worden alleen deze bordeauxrode zakken meegenomen.

  Aanpak

  Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

  Kosten

  Maakt u gebruik van een ondergrondse afvalcontainer? Dan betaalt u alleen dit vaste tarief voor de afvalstoffenheffing:

  • Eenpersoonshuishouden:   € 240,00
  • Meerpersoonshuishouden: € 268,00

  Alle andere bewoners betalen dit vaste tarief voor de afvalstoffenheffing:

  • Eenpersoonshuishouden:   € 220,00 
  • Meerpersoonshuishouden: € 238,00 

  Als u uw restafval wilt laten ophalen door de gemeente, heeft u daar speciale restafvalzakken voor nodig. Deze zakken zijn in 2 maten verkrijgbaar bij uw plaatselijke supermarkt:

  • 1 zak van 25 liter kost € 0,50
  • 1 zak van 50 liter kost € 1,00

  (tarieven 2021)

  Contact

  Contact

  Namens de gemeente stuurt de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) u elk jaar een aanslag. Heeft u vragen over de aanslag? Neem dan contact op met BsGW.

  Adressen

  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

  Kerkeveldlaan 2

  6042 JX Roermond

  Postbus 1271

  6040 KG Roermond

  088 8420420 (lokaal tarief)

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur.

  De spreekkamer is op vrijdagmorgen tot 12.00 uur open.

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-05-2021

  Vraag en antwoord

  Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?

  De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U betaalt de afvalstoffenheffing ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

  Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

  Maakt u met een pasje gebruik van een ondergrondse afvalcontainer? Dan betaalt u een vast bedrag per jaar.

  Andere huishoudens betalen een bedrag dat bestaat uit een vast deel en een variabel deel. U krijgt 1 keer per jaar de rekening voor het vaste bedrag. De hoogte van het variabele deel hangt af van het aantal speciale bordeauxrode restafvalzakken dat u nodig heeft. Heeft u meer restafval? Dan moet u meer van deze zakken kopen. Zo heeft u de hoogte van uw afvalstoffenheffing zelf in de hand. Want hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u hoeft te laten ophalen.

  U koopt de speciale bordeauxrode zakken voor restafval bij uw plaatselijke supermarkt. Als de gemeente langskomt voor uw restafval, worden alleen deze bordeauxrode zakken meegenomen.

  Hoe hoog is de afvalstoffenheffing?

  Maakt u gebruik van een ondergrondse afvalcontainer? Dan betaalt u alleen dit vaste tarief voor de afvalstoffenheffing:

  • Eenpersoonshuishouden: € 240,00
  • Meerpersoonshuishouden: € 268,00

  Alle andere bewoners betalen dit vaste tarief voor de afvalstoffenheffing:

  • Eenpersoonshuishouden: € 220,00
  • Meerpersoonshuishouden: € 238,00

  Als u uw restafval wilt laten ophalen door de gemeente, heeft u daar speciale restafvalzakken voor nodig. Deze zakken zijn in 2 maten verkrijgbaar bij uw plaatselijke supermarkt:

  • 1 zak van 25 liter kost € 0,50
  • 1 zak van 50 liter kost € 1,00

  (tarieven 2021)

  Kan ik bezwaar maken tegen een belastingaanslag?

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de aanslag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Hoe betaal ik afvalstoffenheffing?

  Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.