Bestemmingsplan inzien

Product informatie

  Inleiding

  In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt het bestemmingsplan bekijken op de website van de gemeente, op Ruimtelijkeplannen.nl en eventueel op papier in het gemeentehuis.

  Omschrijving

  Als u een huis gaat kopen of huren wilt u misschien weten wat wel en niet gebouwd mag worden in de directe omgeving. Mag bijvoorbeeld een een weiland worden bebouwd? Of mogen nieuwe wegen worden aangelegd? U kunt deze informatie vinden in een bestemmingsplan of beheersverordening.

  Voor grote delen van de gemeente geldt de beheersverordening "kernen". De grote en kleinen kernen vallen hieronder. Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl is de beheersverordening te raadplegen. Echter de kleuren ontbreken. De beheersverordening is daarom ook te raadplegen via een aparte internetviewer.

  Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

  Als u gaat bouwen is het handig om te weten of dit wel mag. Of als u een bedrijf wilt beginnen. U kunt dan het bestemmingsplan bekijken voordat u start met uw plannen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

  • de kenmerken van een wijk of gebied
  • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
  • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
   • de soort bebouwing die toegestaan is
   • de manier waarop gebouwd mag worden
   • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
   • voor welk doel de grond gebruikt mag worden
  • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied
  • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied

  Aanpak

  Zo bekijkt u een bestemmingsplan:

  • Kijk op de website van de gemeente.
  • Kijk op Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Neem contact op met de gemeente om het bestemmingsplan op papier te bekijken.

  Contact

  Contact

  Wilt u de plannen in het gemeentehuis bekijken? Maak telefonisch een afspraak met het Klant Contact Centrum (KCC). U kunt voorbereidingsbesluiten, ontwerpplannen of bestemmingsplannen bekijken.

  Adressen

  Raad van State, afdeling Bestuursrecht

  Postbus 20019

  2500 EA Den Haag

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  Is er voor het einde van de beroepstermijn geen schorsingsverzoek ingediend? Dan gaat het bestemmingsplan in.

  Heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een ingesteld beroep? Dan kan het plan niet meer worden teruggedraaid. Dit geldt niet voor de onderdelen die door de Raad van State zijn afgekeurd (vernietigd). Daar moet een nieuw besluit voor worden genomen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.