Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een eenvoudige bodemsanering melden? Dat kan met een efficiënte en kostenbesparende procedure, de BUS-melding. U doet de melding bij uw gemeente of bij de provincie.

  Omschrijving

  Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

  • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond
  • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

  Er zijn 3 eenvoudige saneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn:

  • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
  • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
  • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels). 

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor een BUS-melding bij de gemeente zijn onder andere:

  • U woont in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of 1 van de gemeenten genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming. Woont u in een andere gemeente? Dan doet u de BUS-melding bij de provincie waarin u woont.
  • Het gaat om een eenvoudige verontreiniging van de grond.
  • De verontreiniging is veroorzaakt vóór 1 januari 1987 (bij asbest vóór 1 juli 1993).
  • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een landbodem:
   • verplaatsen verontreinigde grond
   • open ontgraving
   • aanbrengen isolatielaag
   • saneren verontreinigd grondwater
   • een combinatie daarvan
  • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een waterbodem:
   • verplaatsen, ontgraven of baggeren verontreinigd sediment
   • aanbrengen isolatielaag
   • een combinatie daarvan
  • Bij een open ontgraving (mobiele verontreiniging) moet u nog een nader onderzoek laten uitvoeren.
  • Als de sanering klaar is, meldt u dit binnen 2 weken. Binnen 8 weken na afronding van de sanering levert u hierover een schriftelijk verslag in. 

  Aanpak

  Zo doet u een BUS-melding voor bodemsanering:

  • U neemt contact op met de gemeente of de provincie.
  • U geeft in ieder geval door:
   • het ingevulde meldingsformulier
   • een recente kadastrale kaart en situatietekeningen, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven
   • het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek

  Na afloop van de sanering doet de saneerder een evaluatiemelding bij de gemeente of de provincie.

  Contact

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-12-2018

  Vraag en antwoord

  Wat is een BUS-melding?

  Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

  • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond
  • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

  Er zijn 3 eenvoudige saneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn:

  • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
  • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
  • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels).

  Wanneer kan ik beginnen met het saneren van een eenvoudige bodemverontreiniging?

  Krijgt u geen bericht van de gemeente binnen 5 weken na uw BUS-melding? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en kunt u beginnen met de werkzaamheden.

  Met een sanering 'Tijdelijk uitplaatsen' kunt u binnen 5 werkdagen na uw melding beginnen.

  Wat zijn de voorwaarden voor een BUS-melding?

  De voorwaarden voor een BUS-melding bij de gemeente zijn onder andere:

  • U woont in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of 1 van de gemeenten genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming. Woont u in een andere gemeente? Dan doet u de BUS-melding bij de provincie waarin u woont.
  • Het gaat om een eenvoudige verontreiniging van de grond.
  • De verontreiniging is veroorzaakt vóór 1 januari 1987 (bij asbest vóór 1 juli 1993).
  • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een landbodem:
   • verplaatsen verontreinigde grond
   • open ontgraving
   • aanbrengen isolatielaag
   • saneren verontreinigd grondwater
   • een combinatie daarvan
  • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een waterbodem:
   • verplaatsen, ontgraven of baggeren verontreinigd sediment
   • aanbrengen isolatielaag
   • een combinatie daarvan
  • Bij een open ontgraving (mobiele verontreiniging) moet u nog een nader onderzoek laten uitvoeren.
  • Als de sanering klaar is, meldt u dit binnen 2 weken. Binnen 8 weken na afronding van de sanering levert u hierover een schriftelijk verslag in.

  Hoe meld ik een eenvoudige bodemverontreiniging?

  Zo doet u een BUS-melding voor bodemsanering:

  • U neemt contact op met de gemeente of de provincie.
  • U geeft in ieder geval door:
   • het ingevulde meldingsformulier
   • een recente kadastrale kaart en situatietekeningen, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven
   • het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek

  Na afloop van de sanering doet de saneerder een evaluatiemelding bij de gemeente of de provincie.