Energietoeslag aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u eenmalig een energietoeslag krijgen. Krijgt u de toeslag niet automatisch? Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 800. U krijgt deze toeslag 1 keer.

  U krijgt de energietoeslag automatisch in de volgende gevallen:

  • U ontvangt al bijstand van de gemeente.
  • U ontvangt een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW).
  • U ontvangt een uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ).

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U krijgt geen studiefinanciering.
  • U woont in deze gemeente.
  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
  • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
  • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

  Aanpak

  Zo vraagt u de energietoeslag aan bij de gemeente:

  • Vul het aanvraagformulier volledig in.
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

  Contact

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.