Energietoeslag aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Mensen met een laag inkomen konden in 2023 extra geld krijgen om de energierekening te betalen. In 2024 is deze toeslag er niet meer. Maar misschien krijgt u nog geld voor 2023.

  Omschrijving

  In 2023 kregen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van 1300 euro. In 2024 is deze toeslag er niet meer.

  Heeft de gemeente u al € 500 energietoeslag gegeven voor 2023? En woont u nog steeds in de gemeente? Dan krijgt u de resterende € 800 euro vanzelf.

  Heeft u de energietoeslag 2023 niet aangevraagd en heeft u er wel recht op? Dan kunt u vaak nog de toeslag met terugwerkende kracht aanvragen.

  Ontving u in oktober 2023 studiefinanciering met een aanvullende beurs? Dan krijgt u van DUO vanaf januari 2024 automatisch eenmalig een energietoeslag van 400 euro. Ook studenten die in oktober 2023 in de leenfase zaten en in de laatste maand voor de start van de leenfase een aanvullende beurs hadden, hebben recht op energietoeslag van DUO.

  Heeft u geen recht op energietoeslag? Soms kunt u dan wel individuele bijzondere bijstand aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor de energietoeslag van de gemeente zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U krijgt geen studiefinanciering.
  • U woont in deze gemeente.
  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
  • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
  • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

  Aanpak

  Heeft u de energietoeslag in 2023 niet aangevraagd, maar heeft u er wel recht op? Neem contact op met de gemeente.

  Contact

  Contact

  Krijgt u de toeslag niet automatisch? Vraag dan de energietoeslag aan bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.