Hondenbelasting

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een hond, dan betaalt u elk jaar hondenbelasting aan de gemeente. U ontvangt hiervoor een aanslag.

  Omschrijving

  Hoeveel hondenbelasting u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft. Voor sommige honden hoeft u geen belasting te betalen. U moet wel elke hond aanmelden.

  U kunt een hond voor de hondenbelasting aanmelden of afmelden bij de BsGW.

  Voorwaarden

  U neemt contact op met de BsGW als:

  • u een nieuwe hond heeft 
  • u uw hond heeft verkocht
  • u gaat verhuizen naar een andere gemeente
  • uw hond is overleden

  U betaalt geen hondenbelasting voor een: 

  • blindengeleidehond
  • hulphond
  • hond in een asiel
  • puppy jonger dan 3 maanden die nog bij de moederhond woont

  Aanpak

  U ontvangt jaarlijks via de BsGW een aanslag voor hondenbelasting van de gemeente.

  Zo meldt u uw hond aan of af:

  De BsGW kan gegevens bij u opvragen. Bijvoorbeeld:

  • een koopbewijs of verkoopbewijs
  • het aantal honden dat u al heeft
  • een euthanasieverklaring
  • een crematiebewijs
  • een bewijs dat uw hond een blindengeleidehond of hulphond is

  Kosten

  Het tarief bedraagt € 60,00 per hond per jaar. Voor kennels geldt een tarief van € 336,00 per jaar.

  (tarieven 2024)

  Contact

  Contact

  U kunt uw hond aan- of afmelden bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dat kunt u doen via MijnBsGW.

  De BsGW regelt alle gemeentelijke belastingzaken namens de gemeente Meerssen.

  Adressen

  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

  Kerkeveldlaan 2

  6042 JX Roermond

  Postbus 1271

  6040 KG Roermond

  088 8420420 (lokaal tarief)

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur.

  De spreekkamer is op vrijdagmorgen tot 12.00 uur open.

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  23-01-2024

  Vraag en antwoord

  Wat kost een kopie van de aanslag gemeentelijke belastingen?

  Het hoeft u niets te kosten om uw aanslag nog eens te bekijken. U kunt zelf beslissen of u uw aanslag zelf uitprint.

  Log in op uw persoonlijke pagina op de website van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). U kunt daar uw aanslag online bekijken en downloaden. U kunt ook telefonisch een kopie opvragen bij de BsGW.

  Moet ik hondenbelasting betalen voor mijn blindengeleidehond?

  Nee. U hoeft geen hondenbelasting te betalen voor een:

  • blindengeleidehond
  • hulphond
  • hond in een asiel
  • puppy jonger dan 3 maanden die nog bij de moederhond woont

  Moet ik hondenbelasting betalen voor mijn blindengeleidehond?

  Nee. U hoeft geen hondenbelasting te betalen voor een:

  • blindengeleidehond
  • hulphond
  • hond in een asiel
  • puppy jonger dan 3 maanden die nog bij de moederhond woont

  Kan ik bezwaar maken tegen een belastingaanslag?

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de aanslag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.