Iemand machtigen om voor u te stemmen

Product informatie

  Omschrijving

  Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand hiervoor machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. Dit kan op 2 manieren.

  • U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt uw stempas. Dit kan alleen als deze persoon in dezelfde gemeente staat ingeschreven als u en in deze gemeente uw stem uitbrengt.
  • U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

  Wetgeving

  Voorwaarden

  Bij de Tweede Kamerverkiezingen geldt dat de gemachtigde:

  • voor maximaal 2 personen per volmacht mag stemmen.
  • de volmachtstem(men) tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem.
  • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien.
  • zich bij het stemmen moet identificeren.
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs moet laten zien.

  Aanpak

  Als u een onderhandse volmacht wilt geven, gebruikt u hiervoor uw stempas. Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas en zet uw handtekening. Ook de gemachtigde zet zijn of haar handtekening. Vergeet de gemachtigde niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan nu uw stempas gebruiken om voor u te stemmen.

  Wilt u een schriftelijke volmacht afgeven? Gebruik hiervoor het aanvraagformulier schriftelijke volmacht van de gemeente.

  Vul uw deel in. Laat daarna degene die u wilt machtigen het andere deel invullen. Stuur het formulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing naar de gemeente. De gemachtigde krijgt het volmachtbewijs thuisgestuurd.

  Contact

  Contact

  Wilt u een afspraak maken? Ga naar de beginpagina (home) en klik op 'afspraak maken'.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.