Individuele studietoeslag aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u een student met een beperking en kunt u niet of nauwelijks bijverdienen? Vraag dan een individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien komt u in aanmerking voor een individuele studietoeslag. Kijk op Rijksoverheid.nl hoe hoog de studietoeslag is.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van een individuele studietoeslag zijn:

  • U bent minimaal 15 jaar oud.
  • U heeft een beperking.
  • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.
  • U kunt door uw beperking geen bijbaan hebben.

  Aanpak

  Zo vraagt u de individuele studietoeslaag aan:

  • Maak een afspraak met een consulent van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.
  • Kunt u om medische redenen niet naar Maastricht komen? Dan kan de consulent met u afspreken in het gemeentehuis in Meerssen.

  Zo vraagt u een individuele studietoeslag aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • uw leeftijd
   • welke studie u volgt en bij welke onderwijsinstelling u dit doet
   • wat voor beperking u heeft
   • hoeveel studiefinanciering u krijgt of hoe groot uw WTOS-bijdrage is
   • op welke manier u nog kunt werken en voor hoeveel uur per week of maand

  Contact

  Contact

  Met al uw vragen rond werk, inkomen en schulden kunt u terecht bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Dit is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Ook van de gemeente Meerssen. Kijk op de website voor meer informatie.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord