Kwijtschelding belastingen en heffingen

Product informatie

  Inleiding

  Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

  Omschrijving

  Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

  Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor kwijtschelding van de gemeentebelasting zijn onder andere:

  • u heeft de aanslag nog niet betaald, of
  • u heeft de aanslag niet langer dan 3 maanden geleden betaald
  • uw vermogen is niet voldoende om de belasting te betalen
  • u en alle andere leden van uw huishouden kunnen niet genoeg betalen (betalingscapaciteit)

  Het vermogen (bijvoorbeeld een eigen huis of auto) dat u mag hebben, hangt af van uw situatie. De berekening van de betalingscapaciteit is ook bij elk huishoudtype weer anders. Op de website van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) vindt u meer informatie. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met BsGW als u vragen heeft.

  Aanpak

  Zo vraagt u kwijtschelding van een belasting of heffing aan:

  • U vraagt de kwijtschelding binnen 6 weken telefonisch aan bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Of via uw persoonlijke pagina op BsGW.nl.
  • U heeft nodig:
   • het aanvraagformulier
   • uw meest recente loonstrook of een ander bewijs van inkomen
   • uw laatste bankafschrift
   • uw huurcontract of de koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning

  Stuur het speciale Kwijtscheldingsformulier en de benodigde specificaties naar de BsGW. Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

  Contact

  Adressen

  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

  Kerkeveldlaan 2

  6042 JX Roermond

  Postbus 1271

  6040 KG Roermond

  088 8420420 (lokaal tarief)

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur.

  De spreekkamer is op vrijdagmorgen tot 12.00 uur open.

  Bezwaar en beroep

  U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

  Dit doet u door een brief te sturen naar Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). In uw brief legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. U kunt eventueel bewijsstukken meesturen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Vraag en antwoord

  Wat moet ik doen als ik niet in aanmerking kom voor kwijtschelding van de gemeentebelasting?

  U kunt bij de gemeente om een betalingsregeling vragen.

  Zo vraagt u een betalingsregeling aan:

  • Neem contact op met de gemeente. U heeft onder andere nodig:
   • een recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
   • het laatste afschrift van bank- en spaarrekening
   • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
   • het aanvraagformulier

  Wat moet ik doen als ik niet in aanmerking kom voor kwijtschelding van de gemeentebelasting?

  U kunt bij de gemeente om een betalingsregeling vragen.

  Zo vraagt u een betalingsregeling aan:

  • Neem contact op met de gemeente. U heeft onder andere nodig:
   • een recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
   • het laatste afschrift van bank- en spaarrekening
   • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
   • het aanvraagformulier

  Wat moet ik doen als ik de gemeentelijke belasting niet kan betalen?

  Wanneer u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. U betaalt de belasting dan in meerdere termijnen. Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U hoeft dan geen belasting te betalen.

  Zo vraagt u een betalingsregeling aan:

  • Neem contact op met de gemeente. U heeft onder andere nodig:
   • een recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
   • het laatste afschrift van bank- en spaarrekening
   • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
   • het aanvraagformulier

  Wat moet ik doen als ik de gemeentelijke belasting niet kan betalen?

  Wanneer u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. U betaalt de belasting dan in meerdere termijnen. Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U hoeft dan geen belasting te betalen.

  Zo vraagt u een betalingsregeling aan:

  • Neem contact op met de gemeente. U heeft onder andere nodig:
   • een recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
   • het laatste afschrift van bank- en spaarrekening
   • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
   • het aanvraagformulier