Omgevingsvergunning voor asbestopslag aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Als u asbest wilt opslaan, moet u een melding doen en een omgevingsvergunning aanvragen. U doet dit via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Asbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag? Wilt u asbest opslaan? U moet dit melden en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen.

  Moet u meer dan 50 ton asbest opslaan? Vraag dan een omgevingsvergunning milieu aan.

  Soms moet niet de gemeente, maar de provincie akkoord geven. Dat is als u een BRZO-inrichting of een IPPC-installatie heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets zijn:

  • Bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is.
  • U slaat asbest in een container op.
  • U verpakt asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat.
  • Doet u meer dan 1 asbestsanering? Dan gelden ook nog deze voorwaarden:
   • Voeg alle asbest samen in 1 container.
   • Leg per container vast van welke saneringen de asbest afkomstig is.
   • Bewaar deze gegevens 5 jaar.

  Aanpak

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Controleer met de Activiteiten Internet Module welke vergunning u nodig heeft.
  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Log in met eHerkenning.
  • Meld dat u asbest wilt opslaan.
  • Vraag de juiste omgevingsvergunning aan.

  Contact

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.