Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Neem contact op met de gemeente voor (tijdelijke) ondersteuning.

  Omschrijving

  Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Hier kan veel tijd en energie in gaan zitten. Wordt de zorg te zwaar? Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning van de gemeente krijgen. De gemeente gaat met u in gesprek en onderzoekt wat mogelijk is. Wat kunt u zelf doen? Waar kunnen mensen uit uw omgeving u bij helpen?

  Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger.

  De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren. U geeft daarin aan welke hulp u nodig denkt te hebben.

  Aanpak

  Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

  • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.
  • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.
  • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:
   • Wat kunt u nog zelf?
   • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
   • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
  • Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak.
  • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

  Kosten

  De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

  Contact

  Contact

  Vaak kunt u ook terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Zuid. Het steunpunt heeft bijvoorbeeld een team van bekwame zorgvrijwilligers dat kort kan inspringen als u daar behoefte aan heeft. Ook organiseert het steunpunt activiteiten in Ontmoetingspunt De Ketel in Meerssen.

  Voor jonge mantelzorgers heeft het Steunpunt Mantelzorg Zuid een speciale consulent. Meer over dit onderwerp leest u op de website van Mantelzorg Zuid, op de pagina voor jonge mantelzorgers.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Steunpunt Mantelzorg Zuid

  Sphinxlunet 3

  6221 JD Maastricht

  Postbus

  043 321 50 46

  info@voormantelzorgers.nl

  Bij algemene informatie en aanvragen kunt u mailen naar info@voormantelzorgers.nl.

  Wilt u ziekenhuisbegeleiding aanvragen? Mail dan naar ziekenhuisbegeleiding@voormantelzorgers.nl.

  Steunpunt Mantelzorg Zuid - consulent jonge mantelzorgers

  Sphinxlunet 3

  6221 JD Maastricht

  Postbus

  043 321 50 46 of 06 25 03 28 49

  t.goessen@voormantelzorgers.nl

  Tanja Goessen, de consulent voor jonge mantelzorgers, is bereikbaar op:

  maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 17.00 uur

  Bezwaar en beroep

  De gemeente probeert tijdens het keukentafelgesprek samen met u de beste oplossing te kiezen. Bent u het toch niet eens bent met de oplossingen waar de gemeente voor koos? Dan kunt u een tweede gesprek aanvragen, met een andere consulent van het Sociaal Team. Deze kijkt opnieuw naar uw situatie. Dit wordt ook wel 'second opinion' genoemd.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord

  Mantelzorg wordt mij te zwaar. Wat kan ik zelf hieraan doen?

  Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld dat u hulp krijgt van een vrijwilliger. Of een maaltijdservice voor de persoon voor wie u zorgt. Ook kan het helpen als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen kunt delen.

  Ik wil ondersteuning voor mantelzorg aanvragen. Kan iemand mij daarbij helpen?

  U kunt in uw omgeving vragen of iemand u hierbij wilt helpen. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u met de hulpvraag kunnen helpen.