Overtreding van gemeenteregels melden

Product informatie

  Inleiding

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij:

  • illegale stort van afval
  • bodem die is vervuild
  • stankoverlast
  • geluidsoverlast
  • ongewenste reclame (buiten)
  • bouwen zonder vergunning
  • illegale verhuur of ander verkeerd gebruik van gebouwen

  U doet dan een handhavingsverzoek. Daarna kijkt de gemeente of de regels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of de particulier die de regels overtreedt.

  Voorwaarden

  De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels.

  Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

  Aanpak

  Zo dient u een handhavingsverzoek in:

  • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
  • U geeft door:
   • uw naam, adres en woonplaats
   • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
   • een duidelijke omschrijving van de overtreding
   • eventuele foto’s of tekeningen

  Contact

  Contact

  Heeft u tips over het illegaal storten van afval? Bel het gemeentelijke meldpunt.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gemeente Meerssen, Gemeentelijk Meldpunt

  Postbus

  14 043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw handhavingsverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  01-10-2019

  Vraag en antwoord

  Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing?

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Wanneer beslist de gemeente over mijn handhavingsverzoek?

  De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Wat kan de gemeente doen als er regels zijn overtreden?

  Als een bedrijf of particulier regels van de gemeente heeft overtreden, kan de gemeente:

  • een boete uitdelen
  • de overtreder dwingen om de regels na te leven (met bestuursdwang of een dwangsom)
  • besluiten om een vergunning in te trekken
  • de politie vragen om strafrechtelijk op te treden

  Hoe meld ik lawaai van bedrijven?

  Zo dient u een handhavingsverzoek in:

  • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
  • U geeft door:
   • uw naam, adres en woonplaats
   • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
   • een duidelijke omschrijving van de overtreding
   • eventuele foto’s of tekeningen

  Er is stankoverlast in de buurt. Wat kan ik doen?

  Zo dient u een handhavingsverzoek in:

  • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
  • U geeft door:
   • uw naam, adres en woonplaats
   • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
   • een duidelijke omschrijving van de overtreding
   • eventuele foto’s of tekeningen

  Ik denk dat iemand in de buurt regels overtreedt. Wat kan ik doen?

  U doet een handhavingsverzoek. Daarna kijkt de gemeente of de regels worden overtreden.

  Zo dient u een handhavingsverzoek in:

  • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
  • U geeft door:
   • uw naam, adres en woonplaats
   • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
   • een duidelijke omschrijving van de overtreding
   • eventuele foto’s of tekeningen