Rioolheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  Eigenaren van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. Ook als u gebruiker van een woning of bedrijf bent, betaalt u rioolheffing. Gebruikt u de woning of het bedrijf maar een deel van het jaar? Dan betaalt u alleen voor die periode. U ontvangt namens de gemeente een aanslag van de BsGW.

  Omschrijving

  Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven betalen deze belasting. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

  De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de afvoer van bijvoorbeeld regen
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

  Ook als u gebruiker van een woning of bedrijf bent, betaalt u rioolheffing. Gebruikt u de woning of het bedrijf maar een deel van het jaar? Dan betaalt u alleen voor die periode.

  Kosten

  Het tarief voor rioolheffing bedraagt:

  • voor eigenaren € 144,31 per perceel per jaar
  • voor gebuikers € 79,54 per perceel per jaar, plus € 1,03 per m3 waterverbruik

  (Tarieven 2021)

  Contact

  Contact

  Namens de gemeente stuurt de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) u een aanslag voor de rioolheffing. Heeft u vragen over de aanslag? Neem dan contact op met BsGW.

  Adressen

  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

  Kerkeveldlaan 2

  6042 JX Roermond

  Postbus 1271

  6040 KG Roermond

  088 8420420 (lokaal tarief)

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur.

  De spreekkamer is op vrijdagmorgen tot 12.00 uur open.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-05-2021

  Vraag en antwoord

  Moet ik ook rioolheffing betalen als mijn pand leeg staat?

  Ja, ook wanneer uw woning of bedrijfspand leeg staat moet u rioolheffing betalen.

  Wat kost een kopie van de aanslag gemeentelijke belastingen?

  Het hoeft u niets te kosten om uw aanslag nog eens te bekijken. U kunt zelf beslissen of u uw aanslag zelf uitprint.

  Log in op uw persoonlijke pagina op de website van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). U kunt daar uw aanslag online bekijken en downloaden. U kunt ook telefonisch een kopie opvragen bij de BsGW.

  Betaal ik ook rioolheffing als ik ga verhuizen?

  De gemeente beslist op 1 januari of u voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de koop door de notaris verrekend.

  Hoe hoog is de rioolheffing?

  Het tarief voor rioolheffing bedraagt:

  • voor eigenaren € 144,31 per perceel per jaar
  • voor gebuikers € 79,54 per perceel per jaar, plus € 1,03 per m3 waterverbruik

  (Tarieven 2021)