Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een laag inkomen door het coronavirus? En daardoor moeite met het betalen van uw woonkosten? Dan kunt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aanvragen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Door het coronavirus heeft u misschien minder inkomsten. Daardoor heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek van uw huis. Of de kosten van elektriciteit en water. Daarom is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Dit is een uitkering om u te helpen bij uw woonkosten.

  De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt hiervoor naar:

  • de hoogte van uw (woon)kosten
  • uw inkomen
  • welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen

  U krijgt de TONK-uitkering maximaal 9 maanden: van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Korter kan ook.

  Krijgt u een TONK-uitkering en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. Of als u verhuist of gaat samenwonen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) zijn onder andere:

  • Uw inkomen is veel minder door het coronavirus.
  • U denkt dat uw inkomen de komende maanden niet stijgt.
  • U bent de hoofdhuurder of de eigenaar van het huis waarin u woont.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of financiële regeling. Of u krijgt wel al een andere uitkering, maar u heeft alsnog te weinig inkomen voor het betalen van uw woonkosten.
  • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen als inkomen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

  Aanpak

  Zo vraagt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • Vul het formulier in.
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

  U vraagt de regeling aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).

  Contact

  Contact

  U kunt een afspraak maken met een consulent van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Dit is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Zo ook van de gemeente Meerssen.

  Kijkt u ook eens op de website van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  16-06-2021