Toeristenbelasting betalen

Product informatie

  Inleiding

  Biedt u plek aan toeristen om te overnachten? Dan betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente.

  De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) werkt samen met de gemeente Meerssen. U ontvangt de aanslag van de BsGW.

  Omschrijving

  Als u een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren. U vermeldt de toeristenbelasting apart op de factuur aan uw gast.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het betalen van toeristenbelasting zijn onder andere:

  • Uw gasten betalen voor de overnachting.
  • De gast staat niet in de basisregistratie personen (BRP) van deze gemeente ingeschreven.

  Aanpak

  U betaalt de toeristenbelasting per kwartaal. Bent u een ondernemer die toeristen laat overnachten? Dan ontvangt u van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) een uitnodiging tot het digitaal doen van aangifte. De BsGW voert namens de gemeente Meerssen de belastingwerkzaamheden uit.

  Na het invullen van de aangifte ontvangt u van de BsGW een aanslag. U betaalt de belasting na ontvangst van de aanslag.

  Kosten

  De toeristenbelasting bedraagt € 1,90 per persoon per overnachting.

  (tarief 2022)

  Contact

  Contact

  De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) stuurt u namens de gemeente een uitnodiging tot het digitaal doen van aangifte toeristenbelasting. Ook de belastingaanslag krijgt u daarna van de BsGW. Heeft u vragen over de aanslag? Neem dan contact op met de BsGW.

  Adressen

  Gemeente Meerssen

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

  Kerkeveldlaan 2

  6042 JX Roermond

  Postbus 1271

  6040 KG Roermond

  088 8420420 (lokaal tarief)

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur.

  De spreekkamer is op vrijdagmorgen tot 12.00 uur open.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar indienen bij de BsGW binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  11-03-2022

  Vraag en antwoord

  Wanneer hoef ik geen toeristenbelasting te betalen?

  Alleen als u verblijft in een zorginstelling of in een erkend opvangcentrum van het Centrale Orgaan opvang Asielzoekers, hoeft u geen toeristenbelasting te betalen.

  Moet ik toeristenbelasting betalen als ik verhuur via Airbnb?

  Ja, ook als u via een organisatie zoals Airbnb verhuurt, betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente.