De gemeente registreert mijn persoonsgegevens. Heb ik altijd het recht om een verzoek hierover in te dienen bij de gemeente?

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten over uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten.

Bijvoorbeeld:

  • U kunt de gemeente niet vragen om uw aanslag van gemeentelijke belastingen te ‘vergeten’ met een beroep op vergetelheid. U houdt dan natuurlijk nog altijd de plicht om de aanslag te betalen.
  • U kunt niet vragen om een oud krantenbericht over u te laten verwijderen uit het gemeentearchief. Het recht op vrije meningsuiting staat dit niet toe.

In ieder geval kunnen uw rechten beperkt zijn als 1 van de volgende wetten van toepassing is:

U heeft niet altijd recht op een kopie van het originele document of bestand waarin de gegevens staan. In plaats daarvan kunt u een begrijpelijk overzicht krijgen.