De rechtbank heeft de voorlopige voorziening toegewezen. Wat betekent dit voor mijn bezwaar of beroep?

Niets. Als de rechtbank uw verzoek om een voorlopige voorziening goedkeurt, dan wordt de uitvoering van het besluit van de gemeente tijdelijk uitgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor de bezwaar- of beroepsprocedure naar aanleiding van hetzelfde besluit. Het kan dus alsnog gebeuren dat uw bezwaar- of beroepschrift wordt afgewezen.