Ik wil de gemeente vragen om mijn persoonsgegevens te wissen. Mag iemand anders dit verzoek namens mij indienen?

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

  • Het gaat om persoonsgegevens van:
    • uzelf
    • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
  • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
  • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
  • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP).