Kan iemand met dementie of een verstandelijke beperking hulp krijgen zonder dat hij dat wil?

Alleen als er echt geen andere oplossing is en er zonder hulp iets ernstigs gebeurt of kan gebeuren. Bijvoorbeeld als iemand in levensgevaar is of gevaarlijk is voor anderen. Of bij ernstige verwaarlozing of lichamelijk letsel. Dit heet onvrijwillige zorg.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of onvrijwillige zorg nodig is. De rechter beslist uiteindelijk.