Kan ik bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor mijn rollator?

Nee, dit is niet mogelijk. Voor een vergoeding neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. In de polis van uw verzekering staat wat de voorwaarden zijn. Daarin leest u ook hoe u een aanvraag doet.