Mantelzorg wordt mij te zwaar. Wat kan ik zelf hieraan doen?

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld dat u hulp krijgt van een vrijwilliger. Of een maaltijdservice voor de persoon voor wie u zorgt. Ook kan het helpen als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen kunt delen.