Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag voor een vergunning?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.