Wanneer kan ik de gemeente vragen om mijn persoonsgegevens te wijzigen of te wissen?

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

  • Het gaat om persoonsgegevens van:
    • uzelf
    • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
  • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
  • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
  • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP).