Bijstandsuitkering aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot een minimaal bedrag. U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

  Omschrijving

  U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

  Met al uw vragen rond werk, inkomen en schulden kunt u terecht bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Dit is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Zo ook van de gemeente Meerssen.

  Contact

  Contact

  Heeft u een vraag? Kijk op de website van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord

  Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?

  U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de afwijzing. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Ik ben dakloos. Kan ik dan toch een bijstandsuitkering aanvragen?

  Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering heeft u een adres nodig. Als u dakloos bent, kunt u voor een uitkering terecht bij een aantal gemeenten. Deze gemeenten worden centrumgemeenten genoemd. Een centrumgemeente kan u vertellen wat de voorwaarden zijn om een adres en bijstand te krijgen.

  U bent dakloos als:

  • u geen adres heeft, en
  • u geen postadres (briefadres) heeft, en
  • tijdelijke (maatschappelijke) opvang niet mogelijk is voor u.
  • ook als u in verschillende gemeenten verblijft, wordt u als dakloos gezien.

  Wanneer heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag?

  Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

  De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen.

  Met al uw vragen rond werk, inkomen en schulden kunt u terecht bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Dit is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Zo ook van de gemeente Meerssen.

  Heb ik als alleenstaande ouder ook sollicitatieplicht als ik een bijstandsuitkering heb?

  Ja, ook als alleenstaande ouder moet u solliciteren. Misschien kunt u een ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen. U hoeft dan tijdelijk geen werk te zoeken. Alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar komen hiervoor in aanmerking. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen.

  Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen.

  De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

  Ik ben werkloos en ontvang een uitkering. Kan een werkgever fiscaal voordeel krijgen als hij mij in dienst neemt?

  Ja, dit heet loonkostenvoordeel. Dat kan als u tot een van de doelgroepen hoort. In dat geval vraagt u een doelgroepverklaring aan bij UWV of de gemeente. Dit hangt af van wie u de uitkering krijgt. Uw werkgever geeft de verklaring aan de Belastingdienst. De werkgever kan daarna loonkostenvoordeel krijgen als hij u in dienst neemt.

  Wat gebeurt er als ik me niet hou aan de voorwaarden van de gemeente voor mijn bijstandsuitkering?

  De gemeente kan uw bijstandsuitkering verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. Ook kunt u een boete krijgen en moet u misschien (een deel van) uw uitkering terugbetalen. De gemeente houdt wel rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

  Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag?

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Wanneer krijg ik het vakantiegeld van mijn bijstandsuitkering?

  U krijgt het vakantiegeld in juni of wanneer u de uitkering stopt.

  Moet ik werk zoeken als ik een bijstandsuitkering heb?

  Ja. Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u sollicitatieplicht. U bent verplicht te solliciteren. Misschien kunt u ontheffing krijgen.

  De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor vrijstelling van de sollicitatieplicht. De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing van de sollicitatieplicht zijn onder andere:

  • U bent alleenstaande ouder met 1 of meer kinderen onder de 5 jaar.

  Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering?

  Bij de IOAW wordt niet naar uw vermogen wordt gekeken. U mag uw opgespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Bij een bijstandsuitkering telt uw vermogen wel mee.

  Woont u niet alleen? Er wordt dan wel naar het inkomen van uw partner en het aantal personen in uw huishouden gekeken.

  Ik heb een uitkering en ik wil op vakantie. Wat moet ik doen?

  Zo geeft u een vakantie door als u een uitkering heeft:

  • Neem contact op met de gemeente.

  Ik woon met meerdere mensen op 1 adres. Maakt dat uit voor de hoogte van mijn bijstandsuitkering?

  Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen. Hierdoor is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële huurders.

  Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing?

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Kan ik een eigen bedrijf beginnen als ik in de bijstand zit?

  Ja, dit is mogelijk. U krijgt 1 jaar de tijd om de start van uw bedrijf voor te bereiden. Tijdens dit jaar houdt u uw bijstandsuitkering. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

  Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil langer dan 4 weken naar het buitenland. Kan dat?

  Nee, dit kan niet. U mag maximaal 4 weken per jaar op vakantie.

  Ik heb een bijstandsuitkering. Mag ik dan op vakantie?

  Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar van huis. Bijvoorbeeld naar het buitenland voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis.

  U kunt uw vakantiedagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw vakantie krijgt u de bijstand doorbetaald.

  Met al uw vragen rond werk, inkomen en schulden kunt u terecht bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Dit is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Zo ook van de gemeente Meerssen.