Bijzondere bijstand aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

  • de eigen bijdrage voor een advocaat
  • hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt
  • schoolkosten van uw kind

  U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

  Met al uw vragen rond werk, inkomen en schulden kunt u terecht bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Dit is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Zo ook van de gemeente Meerssen.

  Voorwaarden

  De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

  De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U woont rechtmatig in Nederland:
  • U heeft niet genoeg geld om de kosten zelf te betalen.
  • De kosten zijn onverwacht en noodzakelijk.
  • U kunt bewijzen dat u deze kosten moet maken.
  • De kosten komen door bijzondere of dringende omstandigheden.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
  • U bent 18 jaar of ouder.

   

  Aanpak

  Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

  Zo vraagt u bijzondere bijstand aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • Vul het formulier in.
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

  Contact

  Contact

  U kunt een afspraak maken met een consulent van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Dit is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Zo ook van de gemeente Meerssen.

  Kunt u om medische redenen niet naar Maastricht? Dan kan de consulent van Sociale zaken Maastricht-Heuvelland met u afspreken in het gemeentehuis in Meerssen.

  Kijkt u ook eens op de website van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.