Bodemsanering melden

Product informatie

  Inleiding

  Als u een bodem gaat saneren, dan meldt u dat van tevoren. U doet de melding via het Omgevingsloket.

  Omschrijving

  U mag niet zomaar activiteiten uitvoeren op verontreinigde bodem. Als uit bodemonderzoek blijkt dat de grond is vervuild, dan laat u eerst de bodem saneren.

  Er zijn 2 manieren om een bodem te saneren:

  • de verontreinigde grond bedekken met een afdeklaag
  • verwijderen van de verontreinigde grond

  Een bodemsanering meldt u van tevoren. U meldt het ook als de bodemsanering klaar is.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor een bodemsanering zijn:

  • U laat de bodemsanering uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.

  Aanpak

  Zo meldt u een bodemsanering:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een melding moet doen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder ander door:
   • resultaten van het bodemonderzoek
   • locatie van de bodemsanering
   • wanneer de bodemsanering zal plaatsvinden
   • welke saneringsmethode is gekozen
   • gegevens van degene die de sanering gaat uitvoeren

  Contact

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  24-04-2024