Briefadres aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Bijvoorbeeld omdat u geen woning heeft. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Heeft u geen woonadres? Of woont u tijdelijk in een instelling? Dan kunt u zich door uw gemeente laten inschrijven op een briefadres. Overheidsinstellingen, zoals UWV of de Belastingdienst, sturen uw post naar dit adres.

  U kunt het adres van een kennis, bedrijf of instelling gebruiken als briefadres. De ontvanger moet ervoor zorgen dat de post bij u terechtkomt. U moet het gebruik van het briefadres aanvragen bij de gemeente.

  Kunt u niet zelf aan een briefadres komen? Dan helpt de gemeente u hierbij.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

  • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. U vraagt een briefadres bijvoorbeeld aan omdat u:
   • (tijdelijk) geen woning heeft
   • maximaal 8 maanden in 1 jaar in het buitenland bent
   • schipper bent en maximaal 2 jaar achter elkaar van huis bent voor uw werk
   • in een gevangenis verblijft
   • in een psychiatrische inrichting verblijft
   • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
   • voor uw veiligheid niet wilt dat uw adres bekend is
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft toestemming van de overheid om in Nederland te zijn.

  Kunt u zelf aan een briefadres komen? Dan zijn dit de voorwaarden voor het briefadres:

  • Het briefadres is in Nederland.
  • Het briefadres is geen postbus.
  • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.
  • De hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres gaat akkoord met uw aanvraag.

  Aanpak

  Heeft u al een adres dat u als briefadres kunt gebruiken?

  • U neemt contact op met de gemeente waar het briefadres is.
  • U neemt mee:
   • uw eigen geldige identiteitsbewijs
   • de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres
   • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres

  Kunt u niet zelf aan een briefadres komen?

  • U neemt contact op met de gemeente waar u het briefadres wilt.
  • U geeft door:
   • waarom u een briefadres nodig heeft
   • voor hoelang u het briefadres nodig heeft
  • U neemt mee:
   • uw eigen geldige identiteitsbewijs

  Zelf vult u het formulier 'Aanvraag vestiging briefadres' in. De hoofdbewoner/eigenaar moet het formulier 'Verklaring toestemming briefadres' invullen. Onderteken de formulieren en stuur ze per post naar het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen.

  Kosten

  Een briefadres aanvragen is gratis.

  Contact

  Contact

  Wilt u een afspraak maken? Maak telefonisch een afspraak.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  23-04-2024