Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Product informatie

  Inleiding

  Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). Kloppen uw gegevens in de BRP niet? Of wilt u uw gegevens na een adoptie of geslachtswijziging laten wijzigen of verwijderen? Geef dit dan door aan de gemeente waarin u woont.

  Omschrijving

  In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

  U kunt uw gegevens inzien via MijnOverheid.nl. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

  Bent u geadopteerd? Of bent u van geslacht veranderd? De gemeente kan op uw verzoek gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging aanpassen of verwijderen.

  Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • één of beide ouders
  • de bij adoptie verloren nationaliteit
  • adresgegevens van voor de adoptie
  • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie

  Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner 

  Voorwaarden

  Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

  De voorwaarden voor het wijzigen of verwijderen van de gegevens na adoptie of geslachtswijziging zijn: 

  • Er is sprake van adoptie of geslachtswijziging.
  • Het gaat om gegevens van vóór de adoptie of de geslachtswijziging.
  • De adoptie of geslachtswijziging is afgerond. 
  • U bent ouder dan 16 jaar.

  Aanpak

  Zo geeft u een wijziging van foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP) door:

  • Kom persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U neemt mee:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
   • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

  Zo vraagt u een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtswijziging aan:

  • U dient een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.
  • Met uw aanvraag stuurt u mee:
   • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
   • bewijzen van de juiste gegevens
   • bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige

  Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag.

  Aktes en bewijsstukken uit een land binnen de Europese Unie:

  • U moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben.
  • Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben.

  Aktes en bewijsstukken uit een land buiten de Europese Unie:

  • Als de aktes of bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet u sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten.

  Meer informatie over het gebruik van documenten uit het buitenland leest u op Nederlandwereldwijd.nl.

  Contact

  Contact

  Wilt u een afspraak maken? Ga naar de beginpagina (home) en klik op 'afspraak maken'.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Kan de gemeente uw gegevens niet corrigeren? Doe een melding bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.

  Vraag en antwoord

  Wanneer kan ik een verklaring over mijn persoonsgegevens afleggen?

  De voorwaarde voor het afleggen van een verklaring over uw persoonsgegevens is:

  • U kunt de verplichte documenten niet aanleveren bij de gemeente.

  Moet ik ingeschreven staan bij de gemeente waar ik woon?

  Ja, u moet ingeschreven staan op het juiste adres bij de gemeente waar u woont. Anders pleegt u adresfraude.

  Online doorgeven

  Geef uw verhuizing online door met DigiD. Gaat u bij iemand inwonen? Of huurt u een kamer? Houd dan de verklaring van inwoning of huurcontract bij de hand. U moet deze inscannen.

  Verhuizing doorgeven met DigiD >

  Doorgeven in gemeentehuis

  Is online doorgeven voor u lastig? U kunt uw verhuizing ook doorgeven in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

  Afspraak maken >

  Als u uw verhuizing in het gemeentehuis doorgeeft moet u het volgende meenemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Gaat u bij iemand inwonen of huurt u een kamer? U heeft een verklaring van inwoning of een huurcontract nodig. Gebruik voor deze verklaring van inwoning het formulier Aangifte verhuizing.

  Schriftelijk doorgeven

  U kunt uw verhuizing ook schriftelijk doorgeven. Gebruik daarvoor het formulier Aangifte verhuizing. Stuur bij uw aangifte ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Gaat u bij iemand inwonen? Huurt u een kamer? Stuur dan uw huurovereenkomst of de verklaring van inwoning (samen met een kopie identeitsbewijs van de hoofdbewoner) mee met de aangifte.

  Hoe leg ik een verklaring over mijn persoonsgegevens af?

  Zo legt u een verklaring over uw persoonsgegevens af:

  • U gaat naar de gemeente.
  • U neemt al uw officiële documenten mee, zoals een paspoort of rijbewijs.
  • U legt de eed of belofte af. De verklaring wordt schriftelijk vastgesteld en door u ondertekend.

  Ik ben getrouwd in het buitenland, maar ik heb de verplichte documenten niet. Wat kan ik doen?

  Van een officiële gebeurtenis in het buitenland moet u de officiële documenten aanleveren bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u in het buitenland getrouwd bent of daar een kind heeft gekregen.

  Kunt u deze documenten niet aanleveren? Dan is het soms mogelijk om een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Hierna zal de gemeente de gegevens alsnog opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Of u kiest voor de eed of de belofte, is afhankelijk van uw levensovertuiging. De gemeente controleert uw verklaring in andere registers als dit mogelijk is.

  Het is strafbaar om onder ede of belofte onjuiste informatie door te geven.

  Hoe oud moet ik zijn om het geslacht op mijn geboorteakte te laten wijzigen?

  U moet minimaal 16 jaar oud zijn als u het geslacht op uw geboorteakte wilt laten wijzigen. 

  Hoe vraag ik een adresonderzoek aan?

  Zo vraagt u een adresonderzoek aan:

  Om een adresonderzoek te starten, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel de gegevens van de betrokken persoon of personen