Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Product informatie

  Inleiding

  Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). Kloppen uw gegevens in de BRP niet? Of wilt u uw gegevens na een adoptie of geslachtswijziging laten wijzigen of verwijderen? Geef dit door aan de gemeente waarin u woont.

  Omschrijving

  In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

  Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

  Bent u geadopteerd? Of heeft u uw geslacht laten veranderen? Dan kan de gemeente op uw verzoek gegevens uit de BRP wijzigen of verwijderen. Het gaat om gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging.

  Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • één of beide ouders
  • de bij adoptie verloren nationaliteit
  • adresgegevens van voor de adoptie
  • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie

  Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner 

  Voorwaarden

  Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

  De voorwaarden voor het wijzigen of verwijderen van de gegevens na adoptie of geslachtswijziging zijn: 

  • Er is sprake van adoptie of geslachtswijziging.
  • Het gaat om gegevens van vóór de adoptie of geslachtswijziging.
  • De adoptie of geslachtswijziging is afgerond. 

  Aanpak

  Zo geeft u een wijziging van foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP) door:

  • Kom persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U neemt mee:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
   • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

  Zo vraagt u een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtswijziging aan:

  • U dient een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente waarbij u staat ingeschreven.
  • Gaat het om een kind jonger dan 16 jaar? Dan doen de adoptieouders de aanvraag bij adoptie. Bij geslachtswijziging doen de ouders, voogden of verzorgers de aanvraag. Vanaf 16 jaar mag een kind dit zelf aanvragen.
  • Met uw aanvraag stuurt u mee:
   • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
   • bewijzen van de juiste gegevens
   • bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige

  Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag.

  Aktes en bewijsstukken uit een land binnen de Europese Unie:

  • U moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben.
  • Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben.

  Aktes en bewijsstukken uit een land buiten de Europese Unie:

  • Als de aktes of bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet u sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten.

  Meer informatie over het gebruik van documenten uit het buitenland leest u op Nederlandwereldwijd.nl.

  Contact

  Contact

  Wilt u een afspraak maken? Ga naar de beginpagina (home) en klik op 'afspraak maken'.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.