Gevaarlijke stoffen vervoeren

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over wegen die daarvoor niet zijn aangewezen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Gevaarlijke stoffen kunnen bijvoorbeeld ontploffen. Daarom mag u gevaarlijke stoffen alleen vervoeren op aangewezen wegen. Dit zijn wegen buiten bewoond gebied.

  Moet u toch gevaarlijke stoffen vervoeren over wegen waar dit niet mag? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

  Voorwaarden

  De voorwaarde voor het aanvragen van een ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is onder andere:

  • het vervoer is niet in strijd met de openbare veiligheid

  Aanpak

  Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • welk soort gevaarlijke stoffen u wilt vervoeren
   • waarom u de gevaarlijke stoffen wilt verplaatsen
   • waarom u de gevaarlijke stoffen niet over de aangewezen wegen kunt vervoeren
   • wanneer u de gevaarlijke stoffen wilt vervoeren
   • hoe u de gevaarlijke stoffen wilt vervoeren
   • welke veiligheidsmaatregelen u neemt tijdens het vervoer

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Vraag en antwoord

  Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag voor een ontheffing?

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.