Huishoudelijk afval inzamelen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. Veel afval wordt apart ingezameld, zoals papier en glas.

  Omschrijving

  Huishoudelijk afval is bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval, papier en plastic verpakkingen. De gemeente zamelt dit in en zorgt bij veel afval voor een gescheiden inzameling. Dit geldt voor huishoudelijk afval dat gerecycled wordt of dat schadelijk is voor het milieu.

  Dit afval zamelt de gemeente apart in:

  • bioafval (groente-, fruit- en tuinafval, ook bekend als gft-afval)
  • glas
  • papier
  • afval van plastic, metaal (zoals blik) en drankenkartons (PMD)
  • textiel (en schoenen)

  Gft-afval verzamelt u in de groene containers. Deze gft-containers wordt in de oneven weken ingezameld. Bij uw groene container(s) mag u tot 2 bundels tuinafval per keer aanbieden.

  PMD-afval verzamelt u in 'plastic heroes'-afvalzakken. Deze zakken haalt u gratis bij uw plaatselijke supermarkt. De gemeente haalt ze elke 2 weken op.

  Oud papier wordt 1 keer per maand opgehaald.

  Glas kunt u kwijt in de speciale glasbakken. Ook voor textiel zijn er speciale containers. Textiel wordt bovendien 6x per jaar huis-aan-huis ingezameld.

  Klein chemisch afval (KCA) kunt u naar een milieupark brengen.

  Alles wat overblijft (uw restafval) verzamelt u in de bordeauxrode afvalzakken. Deze speciale zakken koopt u bij uw plaatselijke supermarkt. De gemeente haalt ze op in de even weken. (Let op: alléén deze bordeauxrode zakken worden meegenomen!)

  Woont u in een flat of appartementencomplex met ondergrondse containers voor restafval en gft? Dan kunt u dat afval in deze containers deponeren met uw speciale pasje.

  Wilt u meer informatie over de afvalinzameling? Zoals op welke dag uw afval precies wordt opgehaald? Kijk dan in uw persoonlijke afvalwijzer met op de achterkant de afvalkalender. Tevens kunt u online de uitgebreide afvalwijzer en uw persoonlijke afvalkalender vinden.

  Voorwaarden

  U moet uw afval vaak op een bepaalde manier aanbieden. Ook geldt soms een maximum aan de hoeveelheid afval die u per keer mag aanbieden.

  Zo geldt voor huishoudens met een groene container dat zij maximaal 2 bundels tuinafval per inzamelronde mogen aanbieden. Voorwaarden:

  • Maximale lengte en omtrek per bundel: 1,5 meter.
  • Maximaal gewicht: 25 kg per bundel.

  Meer informatie over de manier waarop u uw afval moet aanbieden, leest u in de gemeentelijke afvalwijzer.

  Kosten

  De gemeentelijke restafvalzakken zijn verkrijgbaar in 2 maten:

  • 1 zak van 50 liter kost € 1,00
  • 1 zak van 25 liter kost € 0,50

  (tarieven 2023)

  Contact

  Contact

  Is uw afval niet opgehaald? Heeft u vragen of opmerkingen over de inzameling van restafval, gft-afval of PMD-afval? Is uw gft-container kapot of wilt u een andere of extra gft-container? Bel dan 14 043 (toets 1) of mail afvalscheiden@meerssen.nl.

  Het antwoord op overige vragen vindt u in de uitgebreide gemeentelijke afvalwijzer.

  Staat het antwoord op uw vraag niet in de afvalwijzer? Dan kunt u contact opnemen met 14 043 voor vragen over het afvalstoffenbeleid of mail info@meerssen.nl.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, afvalstoffenbeleid

  Postbus

  043 366 1709

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  30-08-2023