Hulp bij schulden

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente helpt u met advies over geld en helpt u bij schulden.

  De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door Kredietbank Limburg.

  Omschrijving

  Als u zich zorgen maakt om geld, vraag de gemeente dan om advies. Dit kan ook als u moeite heeft met uw administratie. Of als u hulp nodig heeft bij een brief over bijvoorbeeld belasting, een verzekering of een rekening.

  U kunt de gemeente ook vragen om tijdelijk uw geldzaken te beheren. Dit heet budgetbeheer. Een budgetbeheerder helpt u om rekeningen af te betalen en geeft u genoeg geld om zelf de dagelijkse boodschappen te doen. Na een tijdje doet u uw geldzaken weer zelf.

  Als het echt niet meer lukt om uw schulden zelf te betalen, kunt u schuldhulpverlening krijgen. De hulpverlener kan bijvoorbeeld afspraken maken met uw schuldeisers. Uw schuldhulpverlener helpt u ook met het op orde brengen en houden van uw inkomsten en uitgaven.

  Heeft u geldzorgen door de coronacrisis? Kijk op Wijzeringeldzaken.nl voor informatie en tips.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van schuldhulpverlening zijn:

  • U staat ingeschreven bij de gemeente.
  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • U heeft een inkomen.

  De gemeente mag uw aanvraag om de volgende redenen afwijzen:

  • U kreeg eerder schuldhulpverlening.
  • U pleegde fraude met overheidsgeld, zoals belastingen, uitkeringen of subsidies.

  Aanpak

  Zo vraagt u schuldhulpverlening aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • De schuldhulpverlener maakt met u een afspraak voor een gesprek.
  • De schuldhulpverlener laat u weten welke informatie nodig is.
  • In dat gesprek bekijkt de hulpverlener samen met u naar uw schulden. U maakt samen een plan van aanpak.

  Contact

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.