Hulp bij schulden

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente helpt u met advies over geld en helpt u bij schulden.

  De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door Kredietbank Limburg.

  Omschrijving

  Als u zich zorgen maakt om geld, vraag de gemeente dan om advies. Dit kan ook als u moeite heeft met uw administratie. Of als u hulp nodig heeft bij een brief over bijvoorbeeld belasting, een verzekering of een rekening.

  U kunt de gemeente ook vragen om tijdelijk uw geldzaken te beheren. Dit heet budgetbeheer. Een budgetbeheerder helpt u om rekeningen af te betalen en geeft u genoeg geld om zelf de dagelijkse boodschappen te doen. Na een tijdje doet u uw geldzaken weer zelf.

  Als het echt niet meer lukt om uw schulden zelf te betalen, kunt u schuldhulpverlening krijgen. De hulpverlener kan bijvoorbeeld afspraken maken met uw schuldeisers. Uw schuldhulpverlener helpt u ook met het op orde brengen en houden van uw inkomsten en uitgaven.

  Heeft u geldzorgen door de coronacrisis? Kijk op Wijzeringeldzaken.nl voor informatie en tips.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van schuldhulpverlening zijn:

  • U staat ingeschreven bij de gemeente.
  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • U heeft een inkomen.

  De gemeente mag uw aanvraag om de volgende redenen afwijzen:

  • U kreeg eerder schuldhulpverlening.
  • U pleegde fraude met overheidsgeld, zoals belastingen, uitkeringen of subsidies.

  Aanpak

  Zo vraagt u schuldhulpverlening aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • De schuldhulpverlener maakt met u een afspraak voor een gesprek.
  • De schuldhulpverlener laat u weten welke informatie nodig is.
  • In dat gesprek bekijkt de hulpverlener samen met u naar uw schulden. U maakt samen een plan van aanpak.

  Contact

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord

  Mijn schuldeisers gaan niet akkoord met mijn voorstel. Wat kan ik doen?

  De schuldhulpverlener probeert afspraken te maken met uw schuldeisers. Gaan zij niet akkoord met de regeling? Dan stopt het schuldhulpverleningstraject. U komt dan in aanmerking voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Hiervoor dient u een verzoek in bij de rechtbank.

  Kijk voor meer informatie over wettelijke schuldsanering op de website van Bureau Wsnp.

  Ik heb me aangemeld voor schuldhulpverlening. Hoe snel helpt de gemeente mij?

  Bij schuldhulpverlening krijg u binnen 4 weken het eerste gesprek.

  Is er sprake van een bedreigende situatie? Dan is het eerste gesprek binnen 3 werkdagen. Bedreigende situaties zijn:

  • huisuitzetting
  • afsluiting van gas, water en licht
  • opzegging van uw zorgverzekering

  Ik heb hoge schulden. Wat kan ik doen?

  Als u zich zorgen maakt om geld, vraag de gemeente dan om advies. Dit kan ook als u moeite heeft met uw administratie. Of als u hulp nodig heeft bij een brief over bijvoorbeeld belasting, een verzekering of een rekening.

  U kunt de gemeente ook vragen om tijdelijk uw geldzaken te beheren. Dit heet budgetbeheer. Een budgetbeheerder helpt u om rekeningen af te betalen en geeft u genoeg geld om zelf de dagelijkse boodschappen te doen. Na een tijdje doet u uw geldzaken weer zelf.

  Als het echt niet meer lukt om uw schulden zelf te betalen, kunt u schuldhulpverlening krijgen. De hulpverlener kan bijvoorbeeld afspraken maken met uw schuldeisers. Uw schuldhulpverlener helpt u ook met het op orde brengen en houden van uw inkomsten en uitgaven.

  Heeft u geldzorgen door de coronacrisis? Kijk op Wijzeringeldzaken.nl voor informatie en tips.

  Het lukt niet om met schuldhulpverlening van mijn schulden af te komen. Wat kan ik doen?

  Misschien kunt u een adempauze van maximaal 6 maanden krijgen. In deze periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op uw inkomen of bezittingen. Zo kunt u alles op een rijtje zetten en uw financiële situatie stabieler maken.

  De voorwaarden voor een adempauze zijn:

  • Incasso’s door 1 of meer schuldeisers maken schuldhulpverlening onmogelijk.
  • De adempauze geldt niet voor lopende verplichtingen zoals huur, hypotheek, gas, water, elektra en zorg.
  • Er wordt een minimum bedrag vastgesteld waarvan u kunt leven (belastingvrije voet). Al uw inkomsten boven dit bedrag worden ingehouden. Deze inkomsten worden na de adempauze gebruikt om een deel van uw schulden af te betalen.

  Vraag de adempauze aan bij de gemeente. De gemeente kan dan een verzoek indienen bij de rechter. De rechter beslist of u de adempauze krijgt.

  Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan?

  Zo vraagt u schuldhulpverlening aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • De schuldhulpverlener maakt met u een afspraak voor een gesprek.
  • De schuldhulpverlener laat u weten welke informatie nodig is.
  • In dat gesprek bekijkt de hulpverlener samen met u naar uw schulden. U maakt samen een plan van aanpak.