Kadastrale gegevens opvragen

Product informatie

  Inleiding

  Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

  Omschrijving

  Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin, weiland, heide)
  • een kaart van het perceel
  • de oppervlakte van het perceel

  Aanpak

  U vraagt een afschrift van de kadastrale gegevens aan via de website van het Kadaster.

  U heeft de volgende gegevens nodig bij uw bestelling:

  • uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens
  • uw adresgegevens
  • gegevens van het perceel waar u de kaart van wilt bestellen

  Contact