Kadastrale gegevens opvragen

Product informatie

  Inleiding

  Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

  Omschrijving

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten goederen, zoals:

  • vastgoed (grond en gebouwen)
  • schepen
  • luchtvaartuigen
  • kabels en leidingen onder de grond

  U kunt bij het Kadaster onder andere de gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen. Zo kunt u nakijken:

  • wie de rechthebbende is (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • wat de aard van het perceel is (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • wat de oppervlakte van het perceel is en hoe dat eruit ziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond)

  Wilt u weten welk omgevingsplan er voor uw wijk geldt? Kijk dan op de site van de gemeente of op het Omgevingsloket.

  Aanpak

  U vraagt een afschrift van de kadastrale gegevens aan op de website van het Kadaster.

  U heeft de volgende gegevens nodig bij uw bestelling:

  • uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens
  • uw adresgegevens
  • gegevens van het perceel waar u de kaart van wilt bestellen

  Contact