Klacht of verzoek indienen over verkeer

Product informatie

  Inleiding

  Klachten of verzoeken over het verkeer kunt u indienen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Dien een klacht in als u overlast heeft van verkeer. Bijvoorbeeld bij lawaai, stank, beschadiging van verkeersborden of auto's die te hard rijden. Werken de stoplichten niet? Ook dat kunt u melden.

  Heeft u een idee om het verkeer veiliger te maken? Geef uw idee dan door aan de gemeente. 

  De gemeente heeft al heel veel maatregelen getroffen om het verkeer veiliger te maken en beter te laten doorstromen. Bijvoorbeeld:

  • aparte fietspaden
  • rotondes
  • drempels
  • plateaus
  • verkeersregelinstallatie
  • 30-kilometerzones

  Snelwegen zoals A2 en A79 worden beheerd door het rijk. Een verzoek hiervoor of klacht hierover dient u in bij Rijkswaterstaat.

  Aanpak

  Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat. Voor provinciale wegen kunt u terecht bij de provincie.

  Zo meldt u een klacht of dient u een verzoek in over het verkeer:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • uw naam en adres
   • een duidelijke omschrijving van uw klacht of verzoek
   • eventuele foto's of tekeningen

  Contact

  Contact

  U dient uw klacht of verzoek in bij de gemeente.

  Is de weg van de Rijksoverheid? Dien dan uw verzoek of klacht daar in.

  Adressen

  Rijkswaterstaat

  Postbus

  0800-8002

  Gemeente Meerssen

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  27-09-2023