Klacht over discriminatie melden

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een klacht over discriminatie? Dan kunt u dit melden via de website Discriminatie.nl.

  Omschrijving

  Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

  De gemeente moet ervoor zorgen dat u klachten over discriminatie kunt melden. De gemeente heeft dit geregeld via Discriminatie.nl. Een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt neemt uw klacht dan in behandeling. U krijgt advies en hulp bij de afwikkeling van uw klacht.

  Voorwaarden

  U kunt een klacht over discriminatie indienen als u slachtoffer of getuige geweest bent van discriminatie. U kunt ieder soort discriminatie melden.

  Aanpak

  Zo meldt u een klacht over discriminatie:

  • U neemt contact op met een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt via Discriminatie.nl.
  • U geeft onder andere door:
   • of u slachtoffer of getuige bent geweest van discriminatie
   • om wat voor discriminatie het ging
   • waar en wanneer de discriminatie plaatsvond
   • welke andere personen hierbij betrokken waren

  Contact

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.