Regeling Maatschappelijke Participatie

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een laag inkomen? Met de Regeling Maatschappelijke Participatie kunt u toch meedoen aan sociale, maatschappelijke of culturele activiteiten. Deze regeling is er voor alle Meerssenaren van 18 jaar of ouder die een minimuminkomen hebben. De uitkering is een bijdrage in de kosten van activiteiten.

  Omschrijving

  Met de Regeling Maatschappelijke Participatie krijgt u maximaal € 150,- per gezinslid per jaar. Hiermee kunt u bijvoorbeeld:

  • een lidmaatschap van de bibliotheek betalen
  • een abonnement op een krant op tijdschrift betalen
  • naar de bioscoop
  • naar het museum
  • naar het zwembad
  • de kosten voor een sport betalen
  • muzieklessen betalen
  • een deel van de kosten van de peuterspeelzaal betalen

  Voorwaarden

  De voorwaarden om de Regeling Maatschappelijke Participatie aan te vragen zijn:

  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. Die norm kan wisselen en is afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie.
  • U woont in de gemeente Meerssen.

  Aanpak

  Zo vraagt u de Regeling Maatschappelijke Participatie aan:

  • Download het aanvraagformulier. U vindt het formulier op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Verzamel de gevraagde documenten.
  • Stuur het ingevulde formulier en de documenten op naar Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

  Contact

  Contact

  Neem voor meer informatie contact op met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding;
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens;
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft);
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden;
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is;
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-05-2024