Tegemoetkoming in de premie van een aanvullende zorgverzekering

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een minimuminkomen? Misschien kunt u een bijdrage krijgen voor de premie van uw aanvullende zorgverzekering. U vraagt de bijdrage aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

  Omschrijving

  Als u een minimuminkomen en een aanvullende zorgverzekering heeft, kan de gemeente u helpen met een bijdrage in de kosten. U krijgt vanaf 2022 maximaal € 80,- per persoon per jaar. Is uw premie minder dan € 80, dan ontvangt u een bedrag ter hoogte van uw premie.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om de tegemoetkoming voor een aanvullende zorgverzekering aan te vragen zijn:

  • Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.

  Aanpak

  Zo vraagt u de tegemoetkoming voor een aanvullende zorgverzekering aan:

  • Ga naar de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland: https://www.socialezaken-mh.nl/tegemoetkomingen-en-voorzieningen/tegemoetkoming-aanvullende-zorgverzekering
  • Log in met uw DigiD.
  • Vul het online aanvraagformulier in.

  Lukt online aanvragen niet? Dan kunt u de tegemoetkoming schriftelijk aanvragen. Download en print het aanvraagformulier. Of haal het op bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

  Contact

  Contact

  Neem voor meer informatie contact op met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  - vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding;

  - zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens;

  - verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft);

  - bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden;

  - stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is;

  -informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  05-09-2022