Tegemoetkoming in de schoolkosten

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een laag inkomen? En heeft u een kind op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de schoolkosten.

  Omschrijving

  Met de tegemoetkoming in de schoolkosten van de gemeente kunt u bijvoorbeeld de ouderbijdrage betalen. Of schoolspullen of een schoolreisje. De tegemoetkoming is voor een kind op het voortgezet onderwijs. U krijgt maximaal €155,- per kind per schooljaar.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een tegemoetkoming in de schoolkosten aan te vragen zijn:

  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U woont in de gemeente Meerssen.
  • Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.
  • Uw kind is tussen 12 en 17 jaar.
  • U heeft een verblijfsvergunning.
  • U staat minimaal 6 maanden ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Meerssen.

  Aanpak

  Zo vraagt u de tegemoetkoming in de schoolkosten aan:

  Contact

  Contact

  Neem voor meer informatie contact op met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  - vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding;

  - zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens;

  - verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft);

  - bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden;

  - stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is;

  -informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  05-10-2021