Tegemoetkoming in de schoolkosten

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een laag inkomen? En heeft u een kind op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de schoolkosten.

  Omschrijving

  Met de tegemoetkoming in de schoolkosten van de gemeente kunt u bijvoorbeeld de ouderbijdrage betalen. Of schoolspullen of een schoolreisje. De tegemoetkoming is voor een kind op het voortgezet onderwijs. U krijgt maximaal €155,- per kind per schooljaar.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een tegemoetkoming in de schoolkosten aan te vragen zijn:

  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U woont in de gemeente Meerssen.
  • Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.
  • Uw kind is tussen 12 en 17 jaar.
  • U heeft een verblijfsvergunning.
  • U staat minimaal 6 maanden ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Meerssen.

  Aanpak

  Zo vraagt u de tegemoetkoming in de schoolkosten aan:

  Contact

  Contact

  Neem voor meer informatie contact op met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

   

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-05-2024