Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

Product informatie

  Inleiding

  De IOAW-uitkering is voor mensen boven de 50 jaar met een laag inkomen. De uitkering vult het inkomen aan. Vraag de IOAW aan via werk.nl.

  Omschrijving

  IOAW staat voor inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen. De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van:

  • uw inkomen
  • het inkomen van uw partner

  Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn:

  Daarnaast voldoet u aan 1 van de volgende voorwaarden:

  1. U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden. U heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  2. U kreeg op of na uw 50e jaar recht op een WGA-uitkering. U bent herkeurd en bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hierdoor is de WGA-uitkering gestopt.
  3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). U heeft een partner die na 31 december 1971 geboren is. U heeft geen kinderen onder de 12 jaar.

  Aanpak

  Zo vraagt u een IOAW-uitkering aan:

  Contact

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Formulieren

  Vraag en antwoord

  Ik ben net arbeidsongeschikt geworden. Kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

  Nee, er zijn andere uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. U kunt hierover meer informatie vinden bij UWV.

  Kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

  De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn:

  Daarnaast voldoet u aan 1 van de volgende voorwaarden:

  1. U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden. U heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  2. U kreeg op of na uw 50e jaar recht op een WGA-uitkering. U bent herkeurd en bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hierdoor is de WGA-uitkering gestopt.
  3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). U heeft een partner die na 31 december 1971 geboren is. U heeft geen kinderen onder de 12 jaar.

  Hoe snel krijg ik de IOAW-uitkering?

  Het kan een aantal weken duren voor de eerste uitbetaling. Komt u hierdoor in geldnood? Dan kunt u een voorschot vragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

  Moet ik solliciteren als ik een IOAW- of IOAZ-uitkering heb?

  Ja, dat moet. Als u een uitkering krijgt, moet u proberen zo snel mogelijk weer werk te vinden.

  Als u de IOAW of IOAZ ontvangt, moet u tot u de AOW-leeftijd bereikt:

  • solliciteren
  • werk accepteren dat de sociale dienst aanbiedt
  • veranderingen in uw situatie doorgeven aan de sociale dienst

  Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner. Komt u de verplichtingen niet na? Dan kan de gemeente tijdelijk uw uitkering verlagen of stopzetten.

  Lees meer over uw verplichtingen bij een IOAW- of IOAZ-uitkering.

  Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering?

  Bij de IOAW wordt niet naar uw vermogen wordt gekeken. U mag uw opgespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Bij een bijstandsuitkering telt uw vermogen wel mee.

  Woont u niet alleen? Er wordt dan wel naar het inkomen van uw partner en het aantal personen in uw huishouden gekeken.

  Ik ben werkloos en ontvang een uitkering. Kan een werkgever fiscaal voordeel krijgen als hij mij in dienst neemt?

  Ja, dit heet loonkostenvoordeel. Dat kan als u tot een van de doelgroepen hoort. In dat geval vraagt u een doelgroepverklaring aan bij UWV of de gemeente. Dit hangt af van wie u de uitkering krijgt. Uw werkgever geeft de verklaring aan de Belastingdienst. De werkgever kan daarna loonkostenvoordeel krijgen als hij u in dienst neemt.