Woning kopen en meteen verhuren

Product informatie

  Inleiding

  In sommige gebieden mag u niet zomaar een woning kopen en meteen verhuren. Wilt u in zo’n gebied een woning verhuren waarin u nog geen 4 jaar woont? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  In de gemeente Meerssen zijn geen gebieden aangewezen waar een opkoopbescherming geldt.

  In sommige gebieden zijn weinig betaalbare woningen. Daarom mag u daar geen woning kopen en meteen verhuren. Met uitzondering van dure woningen. Zo blijven zoveel mogelijk betaalbare woningen beschikbaar voor mensen die er zelf in willen wonen. Dit heet opkoopbescherming.

  Wilt u toch een woning verhuren? Dit mag alleen onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld als u de woning verhuurt aan uw kind of uw grootouder. Vraag dan een ‘verhuurvergunning opkoopbescherming’ aan.

  U heeft geen verhuurvergunning nodig:

  • als u eerst 4 jaar zelf in uw woning woont. Daarna mag u de woning zonder vergunning verhuren
  • als de vorige eigenaar de woning al verhuurde voor een periode langer dan 6 maanden
  • als u een woningbouwvereniging bent en de woning voor sociale huur gebruikt

  Voorwaarden

  In deze situaties kunt u een verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen:

  • U verhuurt de woning aan een naast familielid, bijvoorbeeld een kind, ouder, grootouder, broer of zus.
  • De woning hoort bij een vaste bedrijfsruimte, zoals een winkel of een kantoor.
  • U verhuurt uw woning tijdelijk:
   • U heeft minstens 1 jaar zelf in de woning gewoond.
   • U verhuurt de woning voor maximaal 1 jaar.
  • U heeft de woning gekocht in opdracht van de gemeente.
  • U bent een zorgaanbieder en u verhuurt de woning aan iemand die zorg nodig heeft.

  Contact

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  07-04-2023