Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Stopt u met school, maar heeft u nog geen diploma? Vraag begeleiding aan bij de gemeente of het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

  Omschrijving

  Als u als jongere voortijdig school verlaat, is het misschien moeilijk een baan te vinden. U kunt een persoonlijk begeleider van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk.

  De begeleider werkt samen met opleidingscentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, sociale diensten, UWV en andere instanties.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van begeleiding voor een schoolverlater zijn:

  • U bent nog geen 27 jaar.
  • U heeft geen diploma gehaald op de havo, het vwo of het mbo 2, 3 of 4. Een diploma van een van deze schoolsoorten heet een startkwalificatie.

  Aanpak

  Zo vraagt u begeleiding voor een schoolverlater aan:

  • U neemt contact op met de gemeente of het RMC.
  • U geeft onder andere door:
   • waarom u begeleiding nodig heeft
   • welke begeleiding u nodig heeft

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-06-2024