Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Kunt u als jonge schoolverlater moeilijk een baan vinden? Vraag begeleiding aan bij de gemeente of het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

  Omschrijving

  Als u als jongere voortijdig school verlaat, kunt u moeite hebben met het vinden van een baan. U kunt een persoonlijk begeleider van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk.

  De begeleider werkt samen met opleidingscentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, sociale diensten, UWV en andere instanties.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van begeleiding voor een schoolverlater zijn:

  • U bent nog geen 27 jaar.
  • U heeft geen diploma gehaald op de havo, het vwo of het mbo 2, 3 of 4. Een diploma van een van deze schoolsoorten heet een startkwalificatie.

  Aanpak

  Zo vraagt u begeleiding voor een schoolverlater aan:

  • U neemt contact op met de gemeente of het RMC.
  • U geeft onder andere door:
   • waarom u begeleiding nodig heeft
   • welke begeleiding u nodig heeft

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  06-10-2021