Verzoek over persoonsgegevens indienen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. U heeft een aantal rechten over deze persoonsgegevens. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

  Omschrijving

  De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt. De persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. Dit gebeurt op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

  U heeft een aantal rechten. Daarmee krijgt u meer inzicht in en controle over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage)
  • uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie)
  • uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)
  • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking)
  • een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm
  • uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit)
  • informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente
  • te stoppen met de verwerking van uw gegevens
  • geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.

  De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden.

  U kunt wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U moet daar een duidelijk antwoord op krijgen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

  • Het gaat om persoonsgegevens van:
   • uzelf
   • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
  • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
  • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
  • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP).

  Aanpak

  Zo dient u een verzoek in over uw persoonsgegevens:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
   • over welke persoonsgegevens het gaat
   • wat uw verzoek is 

  Zo bekijkt u een aantal van uw persoonsgegevens:

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek over uw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Als u vindt dat u geen duidelijk antwoord krijgt op uw verzoek om informatie, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Vraag en antwoord

  De gemeente registreert mijn persoonsgegevens. Heb ik altijd het recht om een verzoek hierover in te dienen bij de gemeente?

  Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten over uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten.

  Bijvoorbeeld:

  • U kunt de gemeente niet vragen om uw aanslag van gemeentelijke belastingen te ‘vergeten’ met een beroep op vergetelheid. U houdt dan natuurlijk nog altijd de plicht om de aanslag te betalen.
  • U kunt niet vragen om een oud krantenbericht over u te laten verwijderen uit het gemeentearchief. Het recht op vrije meningsuiting staat dit niet toe.

  In ieder geval kunnen uw rechten beperkt zijn als 1 van de volgende wetten van toepassing is:

  U heeft niet altijd recht op een kopie van het originele document of bestand waarin de gegevens staan. In plaats daarvan kunt u een begrijpelijk overzicht krijgen.

  Welke persoonsgegevens mag de gemeente niet verwijderen?

  De gemeente mag uw persoonsgegevens niet verwijderen als dit in de wet staat. Zo mag de gemeente uw persoonsgegevens niet verwijderen uit:

  • de basisregistratie personen (BRP)
  • kiesregisters voor verkiezingen
  • de registers van gemeentelijke belastingen
  • de gemeentelijke archieven

  Ik wil niet dat de gemeente mijn persoonsgegevens doorstuurt naar het Openbaar Ministerie. Kan ik de gemeente hierom vragen?

  Als het gaat om een onderzoek naar strafrechtelijke activiteiten, dan mag de gemeente uw persoonsgegevens doorsturen naar het Openbaar Ministerie. U kunt de gemeente niet vragen om dit niet te doen.

  Ik wil niet meer stemmen bij verkiezingen. Kan ik de gemeente vragen om mijn gegevens hiervoor niet meer te registreren?

  U bent niet verplicht om te stemmen. De gemeente is wel verplicht om uw kiezersgegevens te blijven registreren. U kunt de gemeente dus niet vragen om te stoppen met de registratie van deze gegevens.

  Wat moet de gemeente doen als er een datalek is?

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij. Als bij de gemeente een ernstig datalek ontstaat, kunnen uw gegevens in verkeerde handen komen. De gemeente moet het datalek: