Bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een laag inkomen en een kind dat naar de kinderopvang gaat? Misschien krijgt u extra geld voor kinderopvang van de gemeente.

  Omschrijving

  Uw kind gaat naar de opvang en u krijgt daarvoor een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U moet altijd een deel van de kosten zelf betalen. Als dat niet lukt, kunt u de gemeente om extra geld vragen.

  Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, maar wilt u toch graag dat uw kind naar de kinderopvang gaat? Bijvoorbeeld omdat u door medische of sociale problemen niet altijd voor uw kind kan zorgen. Of bijvoorbeeld omdat uw kind een ontwikkelingsachterstand heeft. Vraag dan de gemeente of u een vergoeding voor de kinderopvang kunt krijgen.

  Volgt u een inburgeringscursus of bent u tienermoeder? Misschien komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de eigen bijdrage.

  Heeft uw kind om sociale en/of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig (SMI-kinderopvang)? Ook dan kunt u misschien een tegemoetkoming in de kosten van de gemeente krijgen.Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, loket Kinderopvang, voert deze regelingen uit voor gemeente Meerssen.

  Voorwaarden

  U heeft niet genoeg geld om de kinderopvang te betalen. De gemeente bekijkt samen met u of het nodig is dat u geld voor de kinderopvang krijgt.

  Aanpak

  Neem contact op met de gemeente.

  Contact

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.