Coffeeshop openen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een coffeeshop beginnen? Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Deze staan in een exploitatievergunning en gedoogverklaring. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  In een coffeeshop is handel en gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Als u een coffeeshop wilt beginnen, heeft u een exploitatievergunning en een gedoogverklaring nodig.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het openen van een coffeeshop zijn onder andere:

  • U verkoopt geen harddrugs.
  • U verkoopt geen alcohol.
  • Er komen geen minderjarigen in uw coffeeshop.
  • Uw coffeeshop ligt op een bepaalde afstand van scholen.

  De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.

  Aanpak

  Zo vraagt u een gedoogverklaring en exploitatievergunning voor een coffeeshop aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
   • waar u de coffeeshop wilt openen
   • wanneer u de coffeeshop wilt openen
   • wie de eigenaar en de leidinggevende(n) zijn
   • wat de openingstijden zijn
   • welke drugs u wilt verkopen
   • welke andere zaken dan drugs u wilt verkopen

  Contact

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  13-01-2023