Collectieve zorgverzekering

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan. Dit bespaart u geld. U kunt hier gebruik van maken als u een minimuminkomen heeft.

  Omschrijving

  Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. Een basisverzekering vergoedt kosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Een aanvullende verzekering vergoedt bepaalde kosten die niet in de basisverzekering zitten. Bijvoorbeeld de tandarts of de fysiotherapeut. Meer informatie over zorgverzekeringen leest u op Rijksoverheid.nl.

  U kiest zelf uw zorgverzekeraar. Voor een zorgverzekering betaalt u elke maand een bedrag. Dit heet premie. Heeft u een minimuminkomen? Maak gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. U betaalt dan minder premie.

  In Meerssen is dit het VGZ Zuid-Limburgpakket. Dit pakket is een basis- en aanvullende verzekering. Ook vergoedt het bepaalde verplichte eigen bijdragen en het verplichte eigen risico.

  Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering als u een inkomen tot 150% van de voor u geldende bijstandsnorm heeft.

  Aanpak

  Zo sluit u de collectieve zorgverzekering af:

  • Ga naar de website Gezond verzekerd en doorloop de stappen.
  • Heeft u vragen? Neem contact op met VGZ.

  Contact

  Contact

  Voor meer informatie kunt u terecht bij VGZ.

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  VGZ

  Postbus

  0800 250 00 10 (gratis)

  Het VGZ Zuid-Limburgpakket is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een lager inkomen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  19-11-2019

  Vraag en antwoord

  Wat is zorgtoeslag en hoe vraag ik het aan?

  Als u in Nederland woont of werkt, moet u een zorgverzekering hebben. U kunt een deel van de kosten voor de zorgverzekering vergoed krijgen. Dit heet zorgtoeslag. Vraag de toeslag aan bij de Belastingdienst. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen.

  Meer informatie over zorgtoeslag

  Meer informatie over de verplichte zorgverzekering

  Wat moet ik doen als mijn ziektekostenverzekering de tandartskosten niet vergoedt?

  U komt misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand voor uw tandartskosten. Per geval beslist de gemeente of de bijstand wordt gegeven.

  De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

  De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft weinig vermogen.
  • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.

  Ik heb een laag inkomen en hoge zorgkosten. Wat kan ik doen?

  Sluit een collectieve aanvullende verzekering af via de gemeente. U betaalt minder premie en krijgt vaak meer vergoed.

  Zo sluit u de collectieve zorgverzekering af:

  • Ga naar de website Gezond verzekerd en doorloop de stappen.
  • Heeft u vragen? Neem contact op met VGZ.

  Hoe sluit ik een collectieve zorgverzekering bij de gemeente af?

  Zo sluit u de collectieve zorgverzekering af:

  • Ga naar de website Gezond verzekerd en doorloop de stappen.
  • Heeft u vragen? Neem contact op met VGZ.