Collectieve zorgverzekering

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan. Dit bespaart u geld. U kunt hier gebruik van maken als u een minimuminkomen heeft.

  Let op

  U kunt elk jaar opnieuw uw eigen zorgverzekering kiezen. Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Zeg uw huidige zorgverzekering voor 1 januari op.

  Omschrijving

  Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. Een basisverzekering vergoedt kosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Een aanvullende verzekering vergoedt bepaalde kosten die niet in de basisverzekering zitten. Bijvoorbeeld de tandarts of de fysiotherapeut. Meer informatie over zorgverzekeringen leest u op Rijksoverheid.nl.

  U kiest zelf uw zorgverzekeraar. Voor een zorgverzekering betaalt u elke maand een bedrag. Dit heet premie. Heeft u een minimuminkomen? Maak gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. U betaalt dan minder premie.

  De gemeente biedt mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering: het VGZ gemeentepakket Zuid-Limburg.

  Deze verzekering bestaat uit een basisverzekering met een compacte of een uitgebreide aanvullende verzekering. In de verzekering zijn het wettelijk eigen risico van € 385 en eigen bijdragen meeverzekerd.

  Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

  De collectieve verzekering VGZ Gemeentepakket Zuid-Limburg bestaat uit:

  • de verplichte basisverzekering en
  • een compacte aanvullende verzekering (voor als u minder zorg gebruikt of verwacht te gebruiken) of
  • een uitgebreide aanvullende verzekering (als u regelmatig of veel zorg nodig heeft)

   

  Aanpak

  De voorwaarde voor deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering van de VGZ:

  • U heeft een inkomen tot 150% van het minimum.

   

  Termijn

  U kunt elk jaar opnieuw uw eigen zorgverzekering kiezen. U kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar voor 1 januari.

  Contact

  Voor meer informatie kunt u terecht bij VGZ.

  Meenemen

  Zo sluit u de collectieve zorgverzekering af:

  • Aanmelden kan eenvoudig online. Ga hiervoor naar VGZ  en klik op uw gemeente. U vindt hier alle informatie over het VGZ Zuid-Limburgpakket en u kunt zich direct aanmelden.
  • Kunt u zich niet online aanmelden? Vraag dan telefonisch een aanmeldformulier bij VGZ op. U kunt dit formulier gratis terugsturen, samen met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning.

  Als u overstapt mag u geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige zorgverzekeraar. VGZ zorgt voor opzegging bij uw huidige zorgverzekering.

   

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  VGZ

  Postbus

  0800 250 00 10 (gratis)

  Het VGZ Zuid-Limburgpakket is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een lager inkomen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  15-07-2024

  Informatie