Een kind erkennen en naam kiezen

Product informatie

  Inleiding

  Als u niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kunt u een kind erkennen. U kunt dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. U gaat hiervoor persoonlijk langs bij de gemeente.

  Let op

  Vanaf 2023 krijgt u bij erkenning van een kind ook automatisch ouderlijk gezag, samen met de moeder. Heeft u vóór 1 januari 2023 een (ongeboren) kind erkend, dan moet u nog iets extra doen om ook het ouderlijk gezag te krijgen. Kijk daarvoor op Rechtspraak.nl.

  Omschrijving

  U wordt automatisch de wettelijke ouder als u een geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent met de moeder van het kind. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Dat gaat niet automatisch. U kunt een kind voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte erkennen.

  Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte automatisch de naam van de biologische moeder. Als u als vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

  Vanaf 1 januari 2024 mag het eerste kind van u en uw partner een dubbele achternaam krijgen. Is uw eerste kind geboren na 31 december 2015? Dan kunt u alsnog voor de dubbele achternaam kiezen. Alle volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam. 

  Als u een kind erkent, krijgt u ook automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag. U hoeft niet meer het ouderlijk gezag aan te vragen.

  Aanpak

  De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U bent geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al 2 ouders.
  • Als het kind ouder dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar is: de moeder en het kind geven toestemming voor de erkenning.
  • Als het kind ouder dan 16 jaar is: het kind geeft toestemming voor de erkenning.

  De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van een naam bij erkenning zijn:

  • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.
  • U kunt alleen voor het eerste kind uit de relatie de achternaam kiezen. Tot 1 januari 2024 was dat de naam van 1 van de ouders. Vanaf 1 januari 2024 kunt u ook kiezen voor een dubbele achternaam: van elke ouder 1. Is uw oudste kind op of na 1 januari 2016 geboren? Dan kunt u nog tot 1 januari 2025 de achternaam veranderen in een dubbele achternaam.

  Is de aanstaande moeder en/of de erkenner geen Nederlander? Dan moet de gemeente onderzoeken of zij voor erkenning kunnen worden toegelaten. Meer hierover leest u bij 'Erkenning en de Nederlandse nationaliteit'.

  Kosten

  Erkenning en naamkeuze kost niets. Voor een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand betaalt u € 16,60. Dit bedrag betaalt u bij de aanvraag.

  (Tarief 2024)

  Contact

  Wilt u een afspraak maken met de gemeente Meerssen? Maak telefonisch (14-043) een afspraak met een ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Meenemen

  Voor het erkennen van een kind en het kiezen van een achternaam komt u persoonlijk naar de gemeente. Erkent u het kind bij de geboorteaangifte? Dan gaat u naar de gemeente waar het kind geboren is. Erkent u het kind voor de geboorte of na de geboorteaangifte? Dan kunt u naar iedere gemeente in Nederland.

  Zo erkent u een kind:

  • U komt naar de gemeente.
  • Wilt u bij de erkenning van uw eerste kind een achternaam kiezen? Dan moet de moeder ook aanwezig zijn.
  • U neemt mee naar de gemeente:
   • een geldig identiteitsbewijs van uzelf
   • een geldig identiteitsbewijs van de moeder
   • schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning, als zij niet aanwezig is
   • schriftelijke toestemming van het kind voor de erkenning, als het kind ouder dan 12 jaar is

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de erkenning van uw kind? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.