Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u gehandicapt bent en zelf autorijdt, kunt u in aanmerking komen voor een bestuurderskaart. Een bestuurderskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Op uw bestuurderskaart staat geen kenteken. U kunt dus met elk voertuig gebruikmaken van de kaart.

  De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich aan de parkeerregels houden die daar gelden.

  Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

  • De bestuurderskaart (B) is voor een gehandicapte die zelf autorijdt.
  • De passagierskaart (P) is voor wie met iemand meerijdt. De gehandicapte passagier heeft hulp van de bestuurder nodig om van de ene deur naar de andere te komen.
  • De instellingskaart (I) is voor een AWBZ-instelling. De instelling gebruikt een auto of bus voor vervoer van bewoners.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden:

  • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
  • Bij een passagierskaart: u kunt niet worden afgezet om te wachten, tot de bestuurder de auto heeft geparkeerd en u weer kan helpen.

  In de gemeente Meerssen hoeft u met een gehandicaptenparkeerkaart geen parkeergeld te betalen. Dit geldt voor speciale parkeerplaatsen voor gehandicapten én voor gewone parkeerplekken.

  Aanpak

  Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan:

  • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente waarin u woont.
  • U heeft nodig:
   • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
   • 2 dezelfde en duidelijke pasfoto's
   • een kopie van uw rijbewijs (voor een bestuurderskaart)

  Kosten

  Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kost:

  • Voor een eerste aanvraag: € 159,25
  • Voor een verlenging: € 47,85
  • Voor een verlenging met noodzakelijke medische keuring: € 159,25

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag wordt afgewezen. Een gehandicaptenparkeerkaart is 5 jaar geldig.

  (tarief 2023)

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Sociaal Team

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  sociaalteam@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  27-02-2024