Gemeente aansprakelijk stellen

Product informatie

  Inleiding

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

  Omschrijving

  Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld:

  • een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt
  • een auto-ongeluk door een glad wegdek
  • schade door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente

  U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente beoordeelt of zij inderdaad aansprakelijk is voor de schade. Is dit zo, dan krijgt u uw kosten deels of volledig vergoed.

  Voorwaarden

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade door onder andere:

  • slecht onderhoud aan bijvoorbeeld:
   • gemeentelijke gebouwen
   • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
   • de riolering
  • nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente heeft gewerkt
  • het niet nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld waarschuwingsborden plaatsen om een ongeval te voorkomen

  De gemeente is niet aansprakelijk als:

  • u waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd heeft
  • de gemeente nog niet op de hoogte was van de situatie
  • de gemeente pas kort op de hoogte was van de situatie en nog geen maatregelen kon nemen

  Aanpak

  Zo stelt u de gemeente aansprakelijk:

  • u neemt contact op met de gemeente
  • u geeft door:
   • datum en tijdstip van het voorval
   • de precieze plek waar het gebeurde
   • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
   • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
   • eventueel een getuigenverklaring
   • eventueel foto's van de situatie
   • uw naam en adres
   • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
   • uw e-mailadres

  Vul het formulier 'Aansprakelijkstelling gemeente' in. Stuur uw ondertekende schadeclaim met alle bijlagen naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen.

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen, College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. medewerker verzekeringen

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14 043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen.

  Juridisch Loket Maastricht

  Avenue Ceramique 2-6

  6221 KV Maastricht

  Postbus

  Open op donderdag van 14.00 - 16.00 uur

  Bezwaar en beroep

  U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.