Gevonden of verloren voorwerpen melden

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u op straat een voorwerp gevonden of verloren? Dan kunt u dit online melden bij de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt het online melden als u een voorwerp heeft verloren of gevonden.

  Iets verloren?

  Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand uw verloren voorwerp heeft gevonden. Als iemand uw spullen op de website heeft geregistreerd, kan het een paar dagen duren voordat u ze daar kunt terugvinden.

  Bent u iets verloren in een openbaar gebouw of in het openbaar vervoer? Neem dan contact op met de beheerder.

  Is uw paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen?

  U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. Laat de gemeente wel een verklaring van vermissing opstellen. Zo voorkomt u misbruik.

  Vermissing van uw paspoort of identiteitskaart kunt u online bij de gemeente melden.

  Vermissing van uw rijbewijs kunt u niet online melden. Neem hiervoor altijd contact op met de gemeente.

  Iets gevonden?

  Meld een gevonden voorwerp via www.verlorenofgevonden.nl. Of neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente.

  Gevonden voorwerpen kunt u thuis bewaren of inleveren bij het KCC. Heeft u een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart gevonden? Dan bent u verplicht om het in te leveren.

  Het is handig om gevonden sleutels ook in te leveren. Of lever het gevonden voorwerp in als u het liever niet thuis bewaart.

  Dier gevonden of verloren?

  Neem contact op met stichting Amivedi, de dierenambulance of het dierenasiel.

  Aanpak

  Zo meldt u een gevonden of verloren voorwerp:

  • U doet online een melding. Deze melding wordt geregistreerd bij de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige legitimatiebewijs
   • als u een voorwerp bent verloren: een bon, foto of garantiebewijs van het voorwerp

  Kosten

  Het melden en het ophalen van gevonden voorwerpen kost niets.

  Contact

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.