Grafsteen plaatsen

Product informatie

  Inleiding

  Voor het plaatsen van een aandenken bij een graf, zoals een grafsteen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de eigenaar van de begraafplaats.

  Omschrijving

  Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

  Aanpak

  In Bunde en Meerssen ligt een algemene begraafplaats.

  De voorwaarden om een grafsteen te plaatsen zijn:

  • U plaatst het aandenken binnen de ruimte van het graf.
  • U houdt zich aan de regels van de begraafplaats.

  Kosten

  Tarief 2024

  • € 125,00 per graf. voor een vergunning voor het plaatsen van 1 grafsteen of ander gedenkteken.
  • € 125,00 per plaatje voor een vergunning voor het graveren van 1 afdekplaatje voor een urnennis.

   

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Meestal vraagt de steenhouwer of begrafenisondernemer de vergunning aan bij de eigenaar van de begraafplaats.

  Wilt u het zelf doen? Zo vraagt u een vergunning aan om een aandenken te plaatsen op een gemeentelijke begraafplaats:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente
  • U geeft de volgende informatie door:
   • uw naam en adres
   • het grafnummer
   • hoe het gedenkteken eruitziet (bijvoorbeeld afmeting, materiaal en tekst)
  • stuur een duidelijke tekening mee met de afmetingen en de tekst.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Meerssen

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus Postbus 90

  Markt 50

  6230 AB Meerssen

  0433661661

  begraafplaatsenadministratie@meerssen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  15-07-2024