Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

Product informatie

  Inleiding

  U kunt onder bepaalde voorwaarden een stuk gemeentegrond kopen. Huren of tijdelijk in gebruik nemen is soms ook mogelijk. Dien hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij de gemeente.

  Omschrijving

  Een stuk gemeentegrond naast uw koopwoning kunt u kopen, huren of tijdelijk gebruiken. Ook als het naast de tuin van uw woning ligt. Het gaat om openbaar groen of restgrond. Hiervoor moet u betalen.

  Het kopen, huren of in gebruik nemen van gemeentegrond kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om zonder toestemming van de gemeente gemeentegrond te gebruiken.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het kopen, huren of gebruiken van gemeentegrond zijn onder andere:

  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw woning. Of aan de tuin bij uw woning.
  • U bent eigenaar van de woning.
  • De omwonenden hebben er geen last van dat de groenstrook van u is.
  • U zorgt zelf voor het onderhoud van het stuk groen.
  • Uw plannen met het stuk grond zijn stedenbouwkundig verantwoord.
  • Er lopen geen kabels of leidingen onder het stuk grond.
  • Het stuk grond ligt niet te dicht bij het riool.

  Aanpak

  Zo doet u een aanvraag voor het kopen, huren of gebruiken van een stuk gemeentegrond:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een geldig adres
   • een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen
   • een duidelijke tekening (kadastraal) van het stuk grond waar het om gaat

  Contact

  Bezwaar en beroep

  Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  20-01-2022